Min erfaring

Jeg hedder Mette Worm Nielsen (f. 1978). Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet (2006), autoriseret af Dansk Psykolognævn og Specialist i Psykoterapi (voksne).

Som psykolog har jeg arbejdet med mange forskellige problemstillinger, men hovedsageligt med udredning, rådgivning og behandling af følger efter traumer, akutte kriser (eks. ulykker, vold, tab (inkl. abort) og seksuelle overgreb) og svære vilkår i barndommen. Det er et bredt felt, da vi som mennesker reagerer forskelligt på de livsomstændigheder vi møder. Følger efter traumer og/eller svære vilkår i barndommen kan bl.a. være PTSD, depression, angst, selvskade, ensomhed, dårligt selvværd og problemer i nære relationer.

Min første ansættelse som psykolog var en 1 årig uddannelsesstilling hos Psykologerne fra Borggade, hvor jeg havde samtaleforløb med børn, unge, voksne og par med mange forskellige problemstillinger. 

Herefter blev jeg ansat på mit tidligere praktiksted Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri (AUH Risskov, nu Klinik for PTSD og Angst). Her arbejdede jeg i flere år som del af en tværfaglig indsats med udredning og behandling af traumatiserede flygtninge. Jeg var også med til at etablere to behandlingssatellitter i hhv. Randers og Rønde. 

I 2015 blev jeg ansat ved Center for Voldtægtsofre (AUH) og havde behandlingsforløb med både unge og voksne udsat for voldtægt og andre seksuelle overgreb. Jeg havde også rådgivende samtaler med pårørende (forældre, partnere, venner/veninder). 

Senest har jeg været ansat 4 år ved Center for Seksuelt Misbrugte (CSM Midt Nord) hvor jeg har arbejdet med udredning, terapi, psykoedukation, undervisning og som VISO specialist indenfor området af udsatte voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

I efteråret 2019 åbnede jeg min egen praksis som psykolog. Jeg er medstifter og del af Center for Senfølger efter Seksuelle Overgreb (CSSO), der leverer specialydelser for VISO (Socialstyrelsen) indenfor området af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Derudover er jeg som VISO specialist tilknyttet CSM Midt Nord.