Terapi og rådgivning

Der kan være mange grunde til at begynde i et samtaleforløb. For nogle er det en bestemt oplevelse eller livssituation der er brug for at bearbejde og håndtere som eks. tab og sorg eller ulykke. Det kan også være tristhed, angst, lavt selvværd eller tilbagevendende problemer i samværet med andre der påvirker ens hverdag og livskvalitet.

Jeg har især arbejdet med følger efter traumer og andre følelsesmæssigt svære oplevelser. Både oplevelser man har haft som voksen, men også oplevelser og svære vilkår i barndommen der gør voksenlivet kompliceret. Følger kan eks. være angst, depression, PTSD, problemer med nære relationer, selvskade, lavt selvværd, problemer med at tage vare på sig selv og ensomhed.

Nogle gange når man begynder i et samtaleforløb, ved man ikke helt “hvad der er galt”. Det er helt normalt og så er det det vi starter med at blive klogere på. Andre gange ved man mere tydeligt hvad der belaster én og så tager vi udgangspunkt i det. I alle forløb vil vi arbejde på, at du bliver bedre rustet til at mestre dit liv. Det kan ske gennem terapi hvor vi arbejder med følelser, tanker og reaktionsmønstre, men nogle gange også ved rådgivning til helt konkrete problemstillinger eller livssituationer.   

Jeg er uddannet i flere forskellige terapeutiske metoder og det vil altid være din problemstilling der afgør, hvilke/n metode jeg anvender.

Jeg tilbyder terapi og rådgivning til unge og voksne med psykologiske problemstillinger, samt støtte og rådgivning til deres pårørende.

 

Her kan du læse mere om de metoder jeg primært er uddannet i